Bakis innehåller en kombination av olika salter och socker som hjälper kroppen att ta upp vätska på ett effektivare sätt än genom att bara dricka vanligt kranvatten. Dessutom innehåller Bakis ett dagsbehov vitamin C som bidrar till att minska trötthet och utmattning. För att ge en frisk upplevelse har Bakis en fräsch smak av citron-lime.

När man dricker alkohol minskar kroppens produktion av hormonet ADH som styr njurarnas vätskeupptag. Volymen urin ökar då och eftersom mer vätska utsöndras istället för att absorberas blir man uttorkad. Kroppen håller balansen mellan vätska och elektrolyter relativt konstant, men kroppen kan inte själv skapa eller lagra natriumklorid, kaliumklorid och andra salter. T ex utsöndras ca 4-6 gram NaCl varje dygn. Att dricka bara vatten kan därför ytterligare öka uttorkningen då kroppen gör sig av med vatten för att kompensera för mindre salter. För en effektiv vätskeersättning behöver vatten och elektrolyter tillföras i en optimal balans.

Fakta om uttorkning frågor & svar Köp bakis här